Polityka regulacji zatrudnienia w Polsce. Kryzys ekonomiczny a destandaryzacja stosunków pracy. Karol Muszyński

Polityka regulacji zatrudnienia w Polsce. Kryzys ekonomiczny a destandaryzacja stosunków pracy

Год выпуска: 0

Автор произведения: Karol Muszyński

Серия:

Жанр: Юриспруденция, право

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-65390-76-9

Краткое описание: