Polityka sportowa Związku Radzieckiego i Federacji Rosyjskiej. Artur Podleśny

Polityka sportowa Związku Radzieckiego i Federacji Rosyjskiej

Год выпуска: 0

Автор произведения: Artur Podleśny

Серия:

Жанр: Политика, политология

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-65390-58-5

Краткое описание: