Warunkowe zwolnienie i jego korelaty socjopedagogiczne. Krzysztof Linowski

Warunkowe zwolnienie i jego korelaty socjopedagogiczne

Год выпуска: 0

Автор произведения: Krzysztof Linowski

Серия:

Жанр: Педагогика

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-7545-105-4

Краткое описание: