Relacje polsko-rosyjskie. Rola mediów masowych. Janusz W. Adamowski

Relacje polsko-rosyjskie. Rola mediów masowych

Год выпуска: 0

Автор произведения: Janusz W. Adamowski

Серия:

Жанр: Политика, политология

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-7545-265-5

Краткое описание: