Policja – uwarunkowania karier zawodowych funkcjonariuszy. Tomasz Kołodziej

Policja – uwarunkowania karier zawodowych funkcjonariuszy

Год выпуска: 0

Автор произведения: Tomasz Kołodziej

Серия:

Жанр: Политика, политология

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-66264-91-5

Краткое описание: