Polska policja w systemie organów państwa – ewolucja i implikacje na przyszłość. Arkadiusz Letkiewicz

Polska policja w systemie organów państwa – ewolucja i implikacje na przyszłość

Год выпуска: 0

Автор произведения: Arkadiusz Letkiewicz

Серия:

Жанр: Политика, политология

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-65621-87-0

Краткое описание: