Regiony problemowe we Włoszech, w Niemczech i Polsce oraz uwarunkowania ich rozwoju. Sławomir Pastuszka

Regiony problemowe we Włoszech, w Niemczech i Polsce oraz uwarunkowania ich rozwoju

Год выпуска: 0

Автор произведения: Sławomir Pastuszka

Серия:

Жанр: Политика, политология

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-7133-749-9

Краткое описание: