Globalne zarządzanie gospodarcze. Wyzwania dla światowego systemu handlu. Anna Wróbel

Globalne zarządzanie gospodarcze. Wyzwania dla światowego systemu handlu

Год выпуска: 0

Автор произведения: Anna Wróbel

Серия:

Жанр: Политика, политология

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-65390-81-3

Краткое описание: