Instrumenty zapobiegania stratom w łańcuchach dostaw logistycznych sektora FMCG. Adam Figiel

Instrumenty zapobiegania stratom w łańcuchach dostaw logistycznych sektora FMCG

Год выпуска: 0

Автор произведения: Adam Figiel

Серия:

Жанр: О бизнесе популярно

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-7793-755-6

Краткое описание: