Studia strategiczne w kreowaniu bezpieczeństwa do końca pierwszej połowy XXI wieku. Anna Zagórska

Studia strategiczne w kreowaniu bezpieczeństwa do końca pierwszej połowy XXI wieku

Год выпуска: 0

Автор произведения: Anna Zagórska

Серия:

Жанр: О бизнесе популярно

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-7133-790-1

Краткое описание: