Иванов Антон Давидович, Устинова Анна Вячеславовна