Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Wydanie VI poprawione i uzupełnione. Praca zbiorowa

Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Wydanie VI poprawione i uzupełnione

Год выпуска: 0

Автор произведения: Praca zbiorowa

Серия:

Жанр: Прочая образовательная литература

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-7462-745-0

Краткое описание: