Przestępczość nieletnich dziewcząt objętych procesem resocjalizacji w zakładach poprawczych. Studium kryminologiczne. Część 1. Kornelia Stępień

Przestępczość nieletnich dziewcząt objętych procesem resocjalizacji w zakładach poprawczych. Studium kryminologiczne. Część 1

Год выпуска: 0

Автор произведения: Kornelia Stępień

Серия:

Жанр: Прочая образовательная литература

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-7462-733-7

Краткое описание: