Media początku XXI wieku Pluralizm mediów, pluralizm w mediach. Alicja Jaskiernia

Media początku XXI wieku Pluralizm mediów, pluralizm w mediach

Год выпуска: 0

Автор произведения: Alicja Jaskiernia

Серия:

Жанр: Социология

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-7545-812-1

Краткое описание: