Amerykański System Wyborczy. Zbigniew Lewicki

Amerykański System Wyborczy

Год выпуска: 0

Автор произведения: Zbigniew Lewicki

Серия:

Жанр: Политика, политология

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-66091-43-6

Краткое описание: