Uczące się systemy decyzyjne. Paweł Wawrzyński

Uczące się systemy decyzyjne

Год выпуска: 0

Автор произведения: Paweł Wawrzyński

Серия:

Жанр: Техническая литература

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-8156-272-0

Краткое описание: