Unia Europejska po 2020 roku w świetle aktualnych wyzwań. Wybrane zagadnienia. Aleksandra Borowicz

Unia Europejska po 2020 roku w świetle aktualnych wyzwań. Wybrane zagadnienia

Год выпуска: 0

Автор произведения: Aleksandra Borowicz

Серия:

Жанр: О бизнесе популярно

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-8206-351-6

Краткое описание: