Wewnątrzorganizacyjna mobilność pracowników – perspektywa organizacji. Izabela Bednarska-Wnuk

Wewnątrzorganizacyjna mobilność pracowników – perspektywa organizacji

Год выпуска: 0

Автор произведения: Izabela Bednarska-Wnuk

Серия:

Жанр: О бизнесе популярно

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-8220-752-1

Краткое описание: