Determinanty i metody zarządzania jakością. Wybrane problemy. Группа авторов

Determinanty i metody zarządzania jakością. Wybrane problemy

Год выпуска: 0

Автор произведения: Группа авторов

Серия:

Жанр: О бизнесе популярно

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-67033-20-6

Краткое описание: