Efektywność procesów dystrybucji – teoretyczne i praktyczne aspekty modelowania. Bogusław Śliwczyński

Efektywność procesów dystrybucji – teoretyczne i praktyczne aspekty modelowania

Год выпуска: 0

Автор произведения: Bogusław Śliwczyński

Серия:

Жанр: О бизнесе популярно

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-66550-92-6

Краткое описание: