Stan i potencjał rozwojowy kolejowych korytarzy intermodalnych w Polsce w kontekście Inicjatywy Pasa-Drogi. Stanisław Miecznikowski

Stan i potencjał rozwojowy kolejowych korytarzy intermodalnych w Polsce w kontekście Inicjatywy Pasa-Drogi

Год выпуска: 0

Автор произведения: Stanisław Miecznikowski

Серия:

Жанр: О бизнесе популярно

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-8206-338-7

Краткое описание: