Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Magdalena Kuczmarska

Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

Год выпуска: 0

Автор произведения: Magdalena Kuczmarska

Серия:

Жанр: О бизнесе популярно

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-231-4718-3

Краткое описание: