Uwarunkowania ujawnień informacji niefinansowych w Polsce – teoria i praktyka. Ewelina Papaj-Wlisłocka

Uwarunkowania ujawnień informacji niefinansowych w Polsce – teoria i praktyka

Год выпуска: 0

Автор произведения: Ewelina Papaj-Wlisłocka

Серия:

Жанр: О бизнесе популярно

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-7875-744-3

Краткое описание: