Rezyliencja miast i regionów Europy Środkowej w kontekście hybrydyzacji rozwoju. Adam Drobniak

Rezyliencja miast i regionów Europy Środkowej w kontekście hybrydyzacji rozwoju

Год выпуска: 0

Автор произведения: Adam Drobniak

Серия:

Жанр: О бизнесе популярно

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-7875-768-9

Краткое описание: