Mózg – Fabryka Sukcesu. Najskuteczniejsze strategie ludzi biznesu.. Anna Urbańska

Mózg – Fabryka Sukcesu. Najskuteczniejsze strategie ludzi biznesu.

Год выпуска: 0

Автор произведения: Anna Urbańska

Серия:

Жанр: О бизнесе популярно

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-00-000097-8-4

Краткое описание: