Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność eksportu Polski. Aleksandra Borowicz

Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność eksportu Polski

Год выпуска: 0

Автор произведения: Aleksandra Borowicz

Серия:

Жанр: О бизнесе популярно

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-8206-406-3

Краткое описание: