Zarządzanie szkołą XXI wieku. Perspektywa menedżerska. Izabela Bednarska-Wnuk

Zarządzanie szkołą XXI wieku. Perspektywa menedżerska

Год выпуска: 0

Автор произведения: Izabela Bednarska-Wnuk

Серия: Poradniki ABC

Жанр: О бизнесе популярно

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-264-0801-4

Краткое описание: