Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w placówce oświatowej. Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w placówce oświatowej

Год выпуска: 0

Автор произведения: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Серия:

Жанр: Юриспруденция, право

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-7440-664-2

Краткое описание: