Jak rozliczyć wypłatę dywidendy - w podatkach i rachunkowości. Tomasz Krywan

Jak rozliczyć wypłatę dywidendy - w podatkach i rachunkowości

Год выпуска: 0

Автор произведения: Tomasz Krywan

Серия:

Жанр: Юриспруденция, право

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-7440-815-8

Краткое описание: