ŚWIADCZENIE USŁUG Kiedy miejsce położenia nieruchomości wyznacza miejsce świadczenia usług. Tomasz Krywan

ŚWIADCZENIE USŁUG Kiedy miejsce położenia nieruchomości wyznacza miejsce świadczenia usług

Год выпуска: 0

Автор произведения: Tomasz Krywan

Серия:

Жанр: Юриспруденция, право

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-65789-03-7

Краткое описание: