Problemy z płatnościami gotówkowymi między przedsiębiorcami. Tomasz Krywan

Problemy z płatnościami gotówkowymi między przedsiębiorcami

Год выпуска: 0

Автор произведения: Tomasz Krywan

Серия:

Жанр: Юриспруденция, право

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-65947-63-5

Краткое описание: