Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego w trakcie prac. Za co odpowiada kierownik budowy, deweloper, architekt, geodeta. Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego w trakcie prac. Za co odpowiada kierownik budowy, deweloper, architekt, geodeta

Год выпуска: 0

Автор произведения: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Серия:

Жанр: Юриспруденция, право

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-269-7585-1

Краткое описание: