Zgoda wodnoprawna w nowym prawie wodnym. Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Zgoda wodnoprawna w nowym prawie wodnym

Год выпуска: 0

Автор произведения: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Серия:

Жанр: Юриспруденция, право

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-269-8028-2

Краткое описание: