Rozliczanie VAT od usług świadczonych przez Internet. Tomasz Krywan

Rozliczanie VAT od usług świadczonych przez Internet

Год выпуска: 0

Автор произведения: Tomasz Krywan

Серия:

Жанр: Юриспруденция, право

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-8137-545-0

Краткое описание: