Woyciech Zdarzyński, życie i przypadki swoje opisuiący. Krajewski Michał Dymitr

Woyciech Zdarzyński, życie i przypadki swoje opisuiący

Год выпуска: 0

Автор произведения: Krajewski Michał Dymitr

Серия:

Жанр: Повести

Издательство: Public Domain

isbn:

Краткое описание:

Sielska utopia i opowieść o wizycie Ziemian na Księżycu zarazem.Powieść Michała Dymitra Krajewskiego stanowi realizację postulatówoświeceniowych.W satyrycznym świetle przedstawia przestarzałąedukację podporządkowaną scholastycznym sporom, nieprzygotowującąmłodych ludzi do realnego życia oraz niewyrabiającą w nichprzywiązania do własnego kraju. Czytelnik znajdzie tu również krytykęopartej na okrucieństwie, ekspansywnej, kolonialnej cywilizacji orazprojekt likwidacji miast na rzecz rozwijania cnót płynących zzakorzenienia w rolniczym trybie życia.