Sprawozdawczość budżetowa w praktyce. Krystyna Gąsiorek

Sprawozdawczość budżetowa w praktyce

Год выпуска: 0

Автор произведения: Krystyna Gąsiorek

Серия:

Жанр: Юриспруденция, право

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-8137-792-8

Краткое описание: