Główny księgowy w jednostkach sektora publicznego. Izabela Motowilczuk

Główny księgowy w jednostkach sektora publicznego

Год выпуска: 0

Автор произведения: Izabela Motowilczuk

Серия:

Жанр: Юриспруденция, право

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-8137-788-1

Краткое описание: