Zarządzanie wynikiem finansowym w przedsiębiorstwie. Michał Comporek

Zarządzanie wynikiem finansowym w przedsiębiorstwie

Год выпуска: 0

Автор произведения: Michał Comporek

Серия:

Жанр: О бизнесе популярно

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-8220-076-8

Краткое описание: