More Tuge. Charley Brindley

More Tuge

Год выпуска: 0

Автор произведения: Charley Brindley

Серия:

Жанр: Современная зарубежная литература

Издательство: Tektime S.r.l.s.

isbn: 9788835415817

Краткое описание:

Čovek se vraća na Tajland nakon 50 godina odsustva. Dok je boravio u Bagkoku, na odsustvu oz Vijetnamskog rata, upoznao je devojku i zaljubio se. Nakon povratka na bojno polje bio je životno ranjen i prevežen u bolnicu u San Dijegu. Čovek se vraća na Tajland nakon 50 godina odsustva. Dok je boravio u Bagkoku, na odsustvu oz Vijetnamskog rata, upoznao je devojku i zaljubio se. Nakon povratka na bojno polje bio je životno ranjen i prevežen u bolnicu u San Dijegu. Nakon oporavka pd povreda, vraća se u Bangkok, tražeći Čajan, ali je ne uspeva pronaći. Godinu dana kasnije ponovo dolazi i ostale devojhke mu kažu da je Čajan umrla tokom epidemije tifusa. Uništen, vraća se u SAD, upisuje medicinsku školu i konačno zasniva porodicu. Sada, pedeset godina kasnije, ponovo dolazi u Bangkok, ali, umesto Čajan, otkriće da je njegova prošlost nastavila da živi bez njega.