Психологія мас. Густав Лебон

Психологія мас

Год выпуска: 0

Автор произведения: Густав Лебон

Серия:

Жанр: Классики психологии

Издательство: Мультимедийное издательство Стрельбицкого

isbn: 9780880005906

Краткое описание:

«Психологія мас» – друга частина фундаментальної праці Гюстава Лебона, написана в 1895 році, яка подає детальний аналіз психології широких мас (у даному випадку – натовпу), як найважливішого мотиву поведінки індивіда і причини історичних подій. Психологія натовпу стала розділом соціальної психології, який вивчає поведінку груп людей і відмінності у поводженні юрби та окремих її осіб (індивідів). Мова про раптові соціальні зміни, спричинені діями великих груп людей, які не були б притаманними одному учаснику подій.