Փափուկ բարձերի վրա. Egretta Garzetta

Փափուկ բարձերի վրա

Год выпуска: 2021

Автор произведения: Egretta Garzetta

Серия:

Жанр: Современная зарубежная литература

Издательство: ЛитРес: Самиздат

isbn:

Краткое описание:

Ամեն ինչ չէ, որ երևում է մարդուն իրական ձևով։ Շրջապատող իրականությունը տարբերվում է բոլորի պատկերացումներից, բոլորի՛․․․ սակայն նշանակություն չունեն այդ բոլորը, երբ կործանվում են մի՛ հոգու հավատը, որդիական սերը և ի հայտ է գալիս այն որ իր հարազատներն էլ հասարակ մահկանացու են, ոչ թե աստվածներ․․․