Meine Logistik. Deutsch für Logistiker. Język niemiecki dla logistyków. Tomasz Janiak

Meine Logistik. Deutsch für Logistiker. Język niemiecki dla logistyków

Год выпуска: 0

Автор произведения: Tomasz Janiak

Серия: Biblioteka Logistyka

Жанр: Справочники

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-63186-28-9

Краткое описание: