Pół wieku z zabytkami w życiu i pracach konserwatorskich gdańskiego architekta. Andrzej Macur

Pół wieku z zabytkami w życiu i pracach konserwatorskich gdańskiego architekta

Год выпуска: 0

Автор произведения: Andrzej Macur

Серия:

Жанр: Документальная литература

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-7908-148-6

Краткое описание: