CYBERPRZEMOC szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego. Marek Jakubiak

CYBERPRZEMOC szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego

Год выпуска: 0

Автор произведения: Marek Jakubiak

Серия:

Жанр: Техническая литература

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-8156-234-8

Краткое описание: