Społeczno-kulturowy wymiar przestrzeni wiejskiej. Marcin Wójcik

Społeczno-kulturowy wymiar przestrzeni wiejskiej

Год выпуска: 0

Автор произведения: Marcin Wójcik

Серия:

Жанр: Социология

Издательство: OSDW Azymut

isbn: 978-83-8220-529-9

Краткое описание: