W cieniu zakwitających dziewcząt, tom drugi. Марсель Пруст

W cieniu zakwitających dziewcząt, tom drugi - Марсель Пруст


Скачать книгу
się w ten sposób w rozmowie z panią Swann, pod jej umbrelką4, niby w cieniu szpaleru glicynii.

*

      Doszedłem do zupełnej prawie obojętności w stosunku do Gilberty, kiedy w dwa lata później wybrałem się z babką do Balbec. Kiedym ulegał czarowi nowej twarzy, kiedym się spodziewał przy pomocy innej młodej dziewczyny poznawać gotyckie katedry, pałace i ogrody Italii, powiadałem sobie smutno, że nasza miłość, jako miłość pewnej istoty, nie jest może czymś zbyt realnym, skoro skojarzenia przyjemnych lub bolesnych marzeń mogą ją związać na jakiś czas z pewną kobietą, tak iż budzą w nas wiarę, że miłość była przez nią nieodzownie natchniona, jak znowuż, jeśli się dobrowolnie lub bezwiednie wyzwolimy z tych skojarzeń, miłość ta, przeciwnie, tak jakby była samorodna i poczęta z nas samych, odradza się, aby się poświęcić innej kobiecie. Jednakże, w chwili tego wyjazdu i przez pierwszy czas pobytu, obojętność moja była dopiero okresowa. Życie nasze jest tak mało chronologiczne, tyle wprowadza anachronizmów w porządek dni! Często żyłem w epoce dawniejszej niż wczoraj lub przedwczoraj, kiedym kochał Gilbertę. Wówczas nie widzieć jej już stawało mi się nagle bolesne, tak jak byłoby bolesne w owej dobie. Owo ja, które ją kochało, zastąpione już prawie całkowicie innym ja, zmartwychwstawało, przy czym o wiele częściej wracała mi je jakaś rzecz błaha niż rzecz ważna. Na przykład – antycypuję tu pobyt w Normandii – słyszałem w Balbec, jak nieznajomy jakiś, mijając mnie na drodze, mówił: „Rodzina dyrektora ministerstwa poczty…”. Nie wiedziałem wówczas, jaki wpływ owa rodzina będzie kiedyś miała na moje życie, toteż słowa te powinny były być mi obojętne; otóż sprawiły mi żywy ból, ból rozłąki z Gilbertą, którego doznawało owo ja w znacznej części zamarłe we mnie od dawna. Bo nigdy jeszcze nie wróciłem myślą do pewnej rozmowy, jaką Gilberta miała przy mnie z ojcem, na temat rodziny „dyrektora ministerstwa poczty”. Otóż wspomnienia miłosne nie stanowią wyjątku w ogólnych prawach pamięci, rządzonych znowuż powszechnymi prawami przyzwyczajenia. Ponieważ nawyk osłabia wszystko, najlepiej przypomina nam jakąś istotę to, cośmy zapomnieli (dlatego że to coś było nieznaczące i żeśmy mu w ten sposób zostawili całą jego siłę). I dlatego najlepsza część naszej pamięci jest poza nami, w dżdżystym podmuchu wiatru, w zaduchu pokoju lub w zapachu pierwszego ognia na kominku, wszędzie, gdzie odnajdujemy z samych siebie to, czym nasz intelekt, nie mogąc tego spożytkować, wzgardził; ostatnią rezerwę przeszłości, najlepszą, tę, która, kiedy wszystkie nasze łzy zdają się wyschłe, umie nam je jeszcze wycisnąć. Poza nami? W nas, aby lepiej rzec, ale ukryta własnym naszym spojrzeniom, w mniej lub więcej długim zapomnieniu. Jedynie dzięki owemu zapomnieniu możemy od czasu do czasu odnaleźć istotę, którąśmy byli, spojrzeć na rzeczy tak, jak patrzała owa istota, na nowo cierpieć, bo nie jesteśmy już sobą, ale nią, i bo ona kochała to, co nam jest teraz obojętne. W pełnym świetle zwyczajnej pamięci obrazy przeszłości bledną pomału, zacierają się, nie zostaje z nich już nic, nie odnajdziemy ich już. Lub raczej nie odnaleźlibyśmy ich, gdyby jakieś słowa (jak „dyrektor ministerstwa poczty”) nie były starannie przechowane w zapomnieniu, tak jak się składa w Bibliotece Narodowej egzemplarz książki, bez tego narażonej na całkowitą zagładę.

      Конец ознакомительного фрагмента.

      Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

      Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

      Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

      1

      święci lodowi (fr. Saints de glace) – w Polsce tzw. zimni ogrodnicy, tj. dni, którym patronują święci: Pankracy (12 maja), Serwacy (13 maja) i Bonifacy (14 maja) oraz Zofia (15 maja), kiedy występuje duże prawdopodobieństwo wiosennych przymrozków (największe między 10 a 17 maja). [przypis edytorski]

      2

      buldeneż – śnieguliczka; rodzaj krzewu o białych a. różowych drobnych kwiatach zgrupowanych w kiście oraz białych, drobnych owocach. [przypis edytorski]

      3

      źrały (daw.) – dojrzały. [przypis edytorski]

      4

      umbrelka – parasolka. [przypis edytorski]

/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDgsLEBYQERMUFRUVDA8XGBYUGBIUFRT/2wBDAQMEBAUEBQkFBQkUDQsNFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBT/wgARCAeoBXgDAREAAhEBAxEB/8QAHAABAQEAAgMBAAAAAAAAAAAAAQACBgcDBQgE/8QAGwEBAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAECBQYEAwf/2gAMAwEAAhADEAAAAfDwP7FEQWMqQIrEREZRVBJZFc2MoiBUwqqJAiqBi4+THOKmIAshlzYgkomlBI1KUICBEQmbGCooiplRlgsiEyalxljqWEiGWAqEBIiBKmVWTKKxEAWMpYCMtZSySoylgmlCI1LjLFlSUTUsAWJAREKiAJpQispZFRCmWEzYxmkiEpYEqZSzUyEzYlFWpdS5sgEBATUubIVykFmpQ0uUSIhlTFiMtQiYTShCalAs1LmxVjNmpStS5QsZYLMnkljNiUtTHjyxZY0ZEBA8kyzYIIrEMuLjpVRElgQSASVBNLhFdy5sCNyp47jpZREyaMmpc2JGpc2bmXjuMaXUohZLljpcmiVgqTJIrGpYiMWaKWqIYzZmzUsBBZEtJUypmxl3LiyEZSkEyJILWMpZqWFRM2bxyKyx0sKialzYCR47jqZaI1LmyFYympcXHcyqyialiIAsZSyGWMXFVFYoK1LJlNLiyNylCZTSxmxlRWhAQsBlLElETIkal0vjuOpSylqYzYjKVRm47mSBmyIhUQCzUupcXHSxFLWMFsRlE1KWBqXNgaAZc3FZZuOpYgRVWisySaZCRCom5lmwRWgrNxZUVkCUQRXNx3MxCpNShuZSZsgILN45QWAkalzZqVXFjFTAFSMpZEsYuOpU3MsoWMpZuZZRIBATNmpc2QEJLRtcpmxUTS5TUy0ZsZc3HUuaYioQNKIGlE3MsohUalESXNxDUpUQIElTKrQgVMZs3KCK4uOpkJEQmSsyiy1GLFY1GLNLlEZUAsjNm8cqoE1LiwsQNyhqXFiREB5JlGbGIKEZahIVZSzCJ5JlmzFxynkmWpc2MpYBZqUBFRNrkiSFYiIhlgsVYAsCNypiyGXS4uKtG5Ss2CRqUEiMWRqXNiRqUoSIZagE0uUQIRVgoQE1KGbNKJqXNmpQ2uQTNknkmWUVKQQGMZTyY5AWK5RSWIQIQIiIiUY7mRVBYCKsRAaXNxDx3HcySGUshUSIVEzZRVAalQBFYgso0upcWRi46mSpcWWM2Fm8cpJdylBIEYuO5kWREalQEDNkalBJdRBZSlmU3MogsDS0RCYsiI0uUiEDSwQWQIrCIErFZhFdLlJNMhNS4sSA3KUJEQrqMpWxlJIlzZuWABspUiM2alCTcyxZWUsFmpQRJaEzYCRLlEhAViRlLM2UKqiJqUoSIzZGpRFYjcyzYxmyXLHbLKREalQrKJqZYuMJmylrGVURALGXNiMu5c2BqWoQJCtSwylkQylgREIqAmlEVEVyiQqJCtBZqZSZsiIDS5RGXNjKmbI0sMZqSNS4shARWGCxljNiRk0oiogJCsgZs1KJpQ1LBZSlkREQrRUIrRm4ywgaUSIiIyaASAiRURWIhAjUpZkTUuLNSlmbNShqVIKElEiEDSsBmxMkaAhMmjNmpQzcdTJMpVGpc2aliWSA3Krm4hCokMsbXx2CKyAjKWK0Fm5lGLiylkqYuO8cs2RqXS4uOLNysubI1LmyILN45FgFm8cs2Fm5WWFRM2alzZmyN45ImLI1Knjs0BCuLj5McsWJqUoQESIZc2QWUu5cWQWalgFdRARUxiwsjcoAgblzZmzUupYLMiBmzcyQQs1jkWSyAJBZuZKiAkRAIy5siIzcdzLNkMsSKyoJAJCBAIIsspoCEzYyljKjLWS6lBMoWRDLCZsxcdzKAVhGPHcdzKCwIVSJKWrKRCArICBpYiBNy5ILIViBNS+PLGNSiSyKq6lyiQWBqUpAEE0yyxlSIiBFQjUpZEK0VCBGjJpWPHljqZSCSorQUgkRCoirBWLiyiVMsFkMFUaUTTKMpCRizcuUViBNKJpkIJLEhQbl1LiyEBI1LESiZsRMiMtUMZsgNLASMulxcWWrKIAeWZeO4pFKlUlKmbIjNjKm5li4xARWUqQy5uOlVwxVBM2MsisBpZMkICJkSEyiqupcXEEEVVozZpYEAsYVihplLACNylmSRZSQy1SSiBEQgQFZqZSQICpZuZRlNSpiyspYAsjUoismpkWMvlmXhywlYzZmzUqQJLEalLMppQzcdzKJVJQkVyMbXx3GKzWOUFkREQCalBNTLFxhM2ZEiISNSwBZCvjuG5kGlYzZqZSQUwGbiUmpkwWQEalzYAm2UblCJAKEhAE0ykZQqkyaXFm5RI1KEFkRqUsymbFdShBZAblgEhl8kyxcc2alzYERCRCsYYqxBZDLEaAzZuZZSM3HUyTKaXFgIlEaWIAs1KBYxLpREpUzZKpLRCZrUpcdTKIEKympYSM2bmUCAWQkuUjS5SIEVhNS5rcuLiyori4xqUsBlLIDSxJS1mTSsAmbM2bmWUSA0BEIy5sZazJpcMVdy5s1LmxViCojKJAJkjctWUTKMu1KY8dxV1KWKxhjpYhlLFZJRIjNmpkIgJEsgRCMtUCQy4uObFWKtS5soViM2bmUmbBGXSyqBCrGbIZaxlBAQNKmUzZCompYiChIYzSMtQioSQrRmxEZdL47jqXNkRSpUAiK0VQxEFgJLJkjUpZAICQERpcppWUuIRCrGbNSlMohZCrGbIZYqE1LGbIgRVAVEAs1KIqrGWMqRDLVlEZaoYzSBIyliZECNLGURUM3GWkKSKWsBIyml1KCAjLWZRWFaM2QmbGVA3LmzNnkxyVylQaiAzZoDUpTAFjKhVBYy5sVSiKwAVyx0samRZlEhUGITNmbN45JmwI1KWQgIylmTUpYylgiubNSiKq0RVJS1ZY7mWbFaMXHbISGUKxMoV5McywQEiM2QyxBYysVMpZmzUoisbmWU0YsZahEyKoIEZskV1MhEARXS0FmbCGgjUpYGpQrGJSyiWsjKaWNzJljNxiFYhiALGWqiqlLiqIlKgVZTUFJS1QwFQgIrQWZs8mOWbGVIKESVjFiqRRGlxcWVFREAQpWgszZqWIiNSgWRG5llIKyxLGVXSsKiZsjUsubiqIBYyq5RFYE1FUuUTUyxcFYEVDNnlxyjFiBpcsRYTx3HasoblLAQNKESQCRLIGbGVArIEZVYxcVaGmWM2alzZ5sc8XFliCpNTKSM
Скачать книгу

<p>4</p>

umbrelka – parasolka. [przypis edytorski]