Такой похожий. Сеня Ра

Такой похожий - Сеня Ра


Скачать книгу
времени.

      В целом, это было его «фишечкой» – молниеносное сближение позволяло Тарасу очень быстро распознавать полезные и «так себе» связи и отсеивать неугодных. Веронике же, однако, крайне не повезло оказаться в числе первых. Но девушка была так счастлива и рада новым отношениям, что все, даже совсем явные звоночки пропускала мимо ушей.

      Они зарулили в торговый центр около метро, решил перекусить в McDonald’s. Отобедав парой бургеров и картошкой, парочка в обнимку вышла наружу и направилась в сторону дома Тараса…

      Конец ознакомительного фрагмента.

      Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

      Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

      Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/2wBDAAEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQH/2wBDAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQH/wgARCAhhBdwDASIAAhEBAxEB/8QAHgABAAAHAQEBAAAAAAAAAAAAAAMEBQYHCAkCAQr/xAAaAQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUG/9oADAMBAAIQAxAAAAHPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB9PjJvsxe9+AAAAAAAAAvSaLBX3ZhLgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAb8acdFDF0DRIdBefPUDmyUZWtjTVhn3AQZMljHhnowKqkIkGwdSNambsIj59+HUXFmVOdZtrlrl/uUauWxtlqgeGxFwGq6u0IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAytuLp1uIc5QefS4joPrpuNoWbPa8ZJrBbtIq80aYdPOf/Qs517s6TdFDAtP16rBudzg6P8AOAfPvw6jc6+ilrHOPdm/ZwwLH1olzeHHmDb0NpedXVXlQegAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZQ3Q559QzlQr8qZTtHpBy6OpWm+43MYzpYmLasbS5fxBSC6djOTnTw57ZFx1nI3Ax9jTXc3N5wdH+cA+ffh1G569CudZbEp9DafVjoYecM2ZbZ0I5UdWOU56AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzhg8dIfXNwZ+wCGcdtObQ6L6c4uGy9N16H3fHQ0XVupoCLmrNgDdvSQHz6N99LrZADNuEh0wwlp39OifOwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHz75NM7R574LOvjkGOvjkGOvjkGOvjkGOvjkGOvjkGOvjkGOvjkGOvjkGOvlc4z5GP0Z/PXkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFrF0y/L3Qc7hYe5LbNm2lz6t4xOsGZfzQ3+fogc7egRUAAAAAAAAAAAAAPPryfn9wXnTBY+/PR1FhUfJBR8CTmxJUsWVK9zWPabUvdsxPiyjdbDlLNXr0JNOaxhubOclvAyNjnIx+jTz68gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1NKpxjt39DJy07wdLYpRK19D59Fk8uOvo/E1bH7bfzhGe8u/m87vmZAAAAAAAAAAAAPPryfn9wXnTBYBvtj/UkdGM6cc4p2hwRzT+G4uGcPDbOg61DbKrabjY6Z1oADI2OcjH6NPPryAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYv/P5tRswdBOyfz6AAAAPPofm35WfuG/GudoKzzG6cgAAAAAAAAAAD59+mhlkfplyQflSfqtH5Un6rR+VJ+q0flSfqtH5Un6rR+VJ+q0flSfqtH5Un6rR+VJ+q0flSuH9RlpnKj559AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABTsaoy21ex7au8bnHZ816mSXJSjzHWCicufSOlshzgjTHQ+Hz1+nQ6Nzx9nReoc2/R06rvK35E9cI/JC4E9TfvN+9onepqVfkWzysW9q2iBIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADFmU+dRyt/bJ+YT9gJ9AWVg02nfMUmV3N/oiT4AHMvppTz8I36Nvzz9hDaMAAAAAAAAAAD78+nTvXvYTnMbQYr1FySbYZQw1XDDs/qZsMZ6mdPqGbL2fthrMXvaOk+wJni9cW6nG6v3BGtZt7eWPI5sVs3oLv0cpfXn0AAAAAAAAAAAAAAAAAAEHECMytJMJXp0bw3oZL2z2Zw/j2WtWND8fLREiQoy3r768RSL88eyFMefp89PJHQ4xE++Ih6iQfZEi+PpFiwopFifIh5++h6qFLimWMm6w+K233yhzBnodQmhWX6X2WWVetdgSAAAAAAAAAAAAAAAAAAA44dj+IR0h/RBw87hgGhHE79Uv5lj9NX5lv008CzZ3H+pfVI355fXfxDP1oNR9uB8+j8kV/wBw4tOpYAAAAAAAAAAH359OneF80ZINWMW78jTDEnSocPdrd+60ahzm2A555k2oGq8PawedUdsBqjTNwRqfYu9Q1T2Auy0zlL68+gAAAAAAAAAAAAAAAWwi5/Om+rOlOhOt2rXvStxUeD7YzEaQmEJeNDTDgx4JB+IUxMR5eMrM/YMxFniJ4TCi/RE+ePQi+Ih99+Yp4ieYp7+/PZGmYM4effseff3yfPvn2eonmITEaFGZosKOpEvazYzfZzNegUxF+jzR7OmeubUrNU0AAAAAAAAAAAAAAAAAcU+1nK03u70flx/UcAePzLfpp/Msfpq/NB+l/wDN2djOblB2JNguF36v+SBujtAA8n5XKPrnvMbvgAAAAAAAAAAHkzrWvy34KP2Cvx9D9gr8fQ/YK/H0P2Cvx9D9gr8fQ/YK/H0P2Cvx9D9gr8fQ/YK/H0P2C0/8hWRz9GH315AAAAAAAAAAAAABiZGWcbah4i1zznrxFl7Y0OUrMhMS8aF5Jn7L/ZiPMSsQePPqJQPcseYUQfY8v7Jr74iEV59HyLL+iN98RD39ej17hxT378xD3G+TB7nPMUgRPkYhIvgffHsi/UQ9xofsjRfkyfJp6c/vxAjW0hfZrzbSezrrnIVt0buDmFnPHXcpad2Z6AkAAAAAAAAAAAAABqltbLH55P3Gfhv/AEJnZkCRnghxBaV2fQAA152G/NacYv0Vcgu3wAAAAAAAAAAA8+vJ+f3BedMFgAE51D5i90jn7eO2uDDUuxOgFJNV81bdXqcRMbdkOUxZAAGRsc5GP0aefXkAAAAAAAAAAAFmIvPFmqeBNMs34mkfmmcxLykpe0zEp/2K+4H3yeJWLBIf3x6Ivh7iPMXyiEGJDm33569Ih+pqBERnz6eY0v7Ht5I/z5FPUfxEPUeHNHiP7mCBNeZ4+eZqISPqN4IXyJ9PvryIsX5FIvv5NCZ8Tp8ixvts5GPHXt6jRfFLUalV6kWSEvHg1Qs/6+S1J6bXNyr2

Скачать книгу